Politie en muziek


logo tekst kleinEr is een Nederlands Politieorkest. Er zijn dertien ensembles, koren en orkesten, verspreid over diverse politie-eenheden. In deze decentrale muziekgezelschappen spelen of zingen politiemensen in actieve dienst. Dat gebeurt samen met enthousiaste amateurmuzikanten en zangers uit de regio, die de politie helpen met het uitvoeren van muziektaken. De muziekgezelschappen treden op tijdens interne beëdigingsceremoniën, diploma-uitreikingen, evenementen en herdenkingen. Ook geven zij relatieconcerten of treden op tijdens externe regionale evenementen.

De burgers die meedoen aan politiemuziek worden gescreend, aangesteld en beëdigd als Politievrijwilliger in de Ondersteuning-Muziek (PVO-M). Door de burgerdeelnemers ‘in dienst te nemen’ als PVO-M, geeft de politieorganisatie niet alleen aan blij te zijn met de hulp van deze muzikale burgers, maar ook dat de PVO-M de politieorganisatie officieel in politie-uniform kunnen en mogen representeren.

Burgermuzikanten en zangers die interesse hebben in deelnemen in één van de decentrale politiemuziek gezelschappen kunnen zich daarvoor aanmelden bij het muziekgezelschap van hun keuze, of informatie opvragen bij het Bureau Politiemuziek.


Bron: Website Politie Nederland